Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2013

sydonia-von-brock
12:38
7007 a996 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
sydonia-von-brock
12:33
7007 a996 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 

April 03 2013

sydonia-von-brock
14:14
Reposted fromPewPow PewPow
sydonia-von-brock
14:06
7989 2458
Reposted frommartinif16 martinif16
sydonia-von-brock
13:47
Życie jest tylko przechodnim półcieniem
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada- powieścią idioty
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.
— William Szekspir "Makbet"
Reposted fromlostsoul lostsoul
sydonia-von-brock
13:38
4770 3d01 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
sydonia-von-brock
13:36
3114 21f4 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour

March 20 2013

sydonia-von-brock
20:45
Reposted fromcelaeno celaeno
sydonia-von-brock
20:02

March 15 2013

sydonia-von-brock
17:58
Wykonywać razem takie proste czynności. Czytać razem książki, słuchać muzyki, chodzić po bułki, grabić liście z podwórka. I przytulać się. Tak często. I tak mimowolnie. 
— marzmy więc.
Reposted fromcherrykiss cherrykiss
sydonia-von-brock
14:03
Reposted fromthepunnery thepunnery
sydonia-von-brock
12:57
8873 ae91 420
Reposted fromsnowlake snowlake
sydonia-von-brock
12:56
8955 9105
i do
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
sydonia-von-brock
12:49
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi

March 12 2013

sydonia-von-brock
20:49
The great flood in Florence. Photographed by David Lees, 1966
Reposted fromcelaeno celaeno viayouthless youthless
sydonia-von-brock
20:20

- Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. 
To dojrzałość – wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku.
Wiem, czego chcę od drugiej osoby. 
Wiem, kim jestem. 
To intymność – ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, 
przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. 
I to wcale nie oznacza tylko seksualności. 
To namiętność – nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, 
angażuje, smuci, jak sprawy związane z Tobą. 
Bo Ty jesteś dla mnie najważniejszy. 
Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. 
Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. 
To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu,
energii, wysiłku, starań. 
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i 
w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależna. 
Lepiej mi się żyje z Tobą, mam dowody, że Ty też tak czujesz, 
ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. 
Dopóki w związku podkreślam: „a ja Ci wyrzuciłam śmieci”, 
jestem na złej drodze. 
„Współzależność”. 
Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. 
Nie muszę być z Tobą, tylko być z Tobą chcę. 
Jestem współzależna, a nie zależna czy uzależniona. 
Ty mi coś dajesz i ja Ci coś daję. 
Śmieci wyrzucam zawsze „nam”. 
Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.

sydonia-von-brock
20:15
Ty masz zawsze dobrą herbatę.
— usłyszane wczoraj od przyjaciółki
Reposted fromwerterowska werterowska viawizzzzzz wizzzzzz
sydonia-von-brock
20:09
3330 ac50 420
Reposted fromphilomath philomath viafotofuzzi fotofuzzi
sydonia-von-brock
20:00
8151 93cb 420
pomyśl sobie jak wiele przypadku i zbiegów okoliczności musiało zaistnieć, aby doprowadzić do naszego spotkania. wystarczyła tylko jedna inna decyzja w moim, albo w twoim życiu, jedna droga w prawo zamiast w lewo i nie wiedzielibyśmy o swoim istnieniu. a jednak, przydarzyło nam się to i pozwala mi wierzyć, że wszystko jest możliwe, skoro los zaszedł z nami aż tak daleko.

March 02 2013

sydonia-von-brock
13:36
#Edgar Allan Yoda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...